เลือกหน้า

สินค้าของโรงงานผลิตท่อทองทอย

สินค้าของโรงงานผลิตท่อทองทอย

สินค้าของโรงงานผลิตท่อทองทอย

01-0┃เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

01-1┃รุ่นพิเศษ01 รหัส OUL

1.รหัส OUL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบถ่าง-หุบยกตัว)
2.รหัส OUL-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบดันยกตัว)
3.รหัส OUL-03 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบดึงยกตัว)
4.รหัส OUL-04 อุปกรณ์นั่งโยก (แบบมือดันคู่)
5.รหัส OUL-05 อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่)
6.รหัส OUL-06 อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่
7.รหัส OUL-07 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกคู่
8.รหัส OUL-08 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว
9.รหัส OUL-09 อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง-ขาคู่
10.รหัส OUL-10 อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขาคู่
11.รหัส OUL-11 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน และนั่ง 4 ที่
12.รหัส OUL-12 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่
13.รหัส OUL-13 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา(แบบถังกลิ้ง)
14.รหัส OUL-14 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา(แบบแป้นหมุน)
15.รหัส OUL-15 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน
16.รหัส OUL-16 อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
17.รหัส OUL-17 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ
18.รหัส OUL-18 อุปกรณ์วงล้อหมุนบิดแขน-หัวไหล่
19.รหัส OUL-19 อุปกรณ์วงล้อหมุนยืดหยุ่นหัวไหล่คู่
20.รหัส OUL-20 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบข้อเหวี่ยง)
21.รหัส OUL-21 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบล้อถ่วง)
22.รหัส OUL-22 อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ
23.รหัส OUL-23 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่
24.รหัส OUL-24 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว
25.รหัส OUL-25 อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่
26.รหัส OUL-26 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน)
27.รหัส OUL-27 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
28.รหัส OUL-28 อุปกรณ์ดัดหลังคู่
29.รหัส OUL-29 อุปกรณ์ซิทอัพคู่
30.รหัส OUL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่
31.รหัส OUL-31 อุปกรณ์คานดันพื้นคู่
32.รหัส OUL-32 อุปกรณ์ยกยืดตัวบาร์คู่
33.รหัส OUL-33 อุปกรณ์ดึงแขน 2 ด้าน
34.รหัส OUL-34 อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน

01-2┃รุ่นพิเศษ02 รหัส OUN

1.รหัส OUN-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอกแบบคู่
2.รหัส OUN-02 อุปกรณ์บรืหารแขน หน้าอก-หัวไหล่แบบดันคู่
3.รหัส OUN-03 อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอก-หัวไหล่แบบดึงคู่
4.รหัส OUN-04 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอกแบบดันดึงคู่
5.รหัส OUN-05 อุปกรณ์บริหารน่อง-หัวเข่าแบบดันขาคู่
6.รหัส OUN-06 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก-หน้าอกแบบแกว่งตัวเสาคุ่
7.รหัส OUN-07 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้องแบบกรรเชียงคู่
8.รหัส OUN-08 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้องแบบกรรเชียงเดี่ยว
9.รหัส OUN-09 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-นวดหลังคู่
10.รหัส OUN-10 อุปกรณ์บริหารสะโพก-นวดหลังนวดขา
11.รหัส OUN-11 อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบนั่งและยืนบิดตัว 4 ที่
12.รหัส OUN-12 อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบยืนบิดตัว 3 ที่
13.รหัส OUN-13 อุปกรณ์บริหารขา-ข้อเท้าแบบถังกลิ้ง
14.รหัส OUN-14 อุปกรณ์บริหารขา-ข้อเท้าแบบแป้นหมุน
15.รหัส OUN-15 อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-หัวเข่า-ขาแบบเอนปั่น
16.รหัส OUN-16 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้องแบบม้าโยก
17.รหัส OUN-17 อุปกรณ์บริหารสะโพก-ขา-แขน-หัวไหล่หน้าท้องแบบย่ำเท้า
18.รหัส OUN-18 อุปกรณ์บริหารมือ-แขน-หัวไหล่แบบล้อหมุน4ล้อ
19.รหัส OUN-19 อุปกรณ์บริหารยืดเส้นลำตัวแบบวงล้อใหญ่
20.รหัส OUN-20 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวเข่าแบบวิ่งล้อถ่วง
21.รหัส OUN-21 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-สะโพกแบบสกี
22.รหัส OUN-22 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพกแบบก้าวเดินคู่
23.รหัส OUN-23 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพกแบบก้าวเดินเดี่ยว
24.รหัส OUN-24 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-สะโพกแบบสกีคู่
25.รหัส OUN-25 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบยืนยกน้ำหนัก
26.รหัส OUN-26 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบนอนยกน้ำหนัก
27.รหัส OUN-27 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-ดัดหลังคู่
28.รหัส OUN-28 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบนอนซิทอัพคู่
29.รหัส OUN-29 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ยืดตัวแบบบาร์โหน2ระดับ
30.รหัส OUN-30 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบบาร์ยึดพื้น2ระดับ
31.รหัส OUN-31 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้องแบบบาร์ยกตัว
32.รหัส OUN-32 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่แบบดึงสลับ
33.รหัส OUN-33 อุปกรณ์บริหารขา-ข้อเท้า-หัวเข่าแบบนั่งปั่น
34.รหัส OUN-34 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่แบบดันเดี่ยว
35.รหัส OUN-35 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกแบบแกว่งตัวเสาเดี่ยว
36.รหัส OUN-36 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวเข่าแบบวิ่งคู่
37.รหัส OUN-37 อุปกรณ์บริหารขาแบบลู่วิ่งลูกกลิ้ง
38.รหัส OUN-38 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพกแบบยืนเหวี่ยงตัวคู่
39.รหัส OUN-39 อุปกรณ์บริหารน่อง-เข่าแบบขาดัน
40.รหัส OUN-40 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบต่างระดับ
41.รหัส OUN-41 อุปกรณ์ดัดหลังยืดเส้น
42.รหัส OUN-42 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบยกตัวส่วนบนคู่
43.รหัส OUN-43 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบยกตัวส่วนบนเดี่ยว
44.รหัส OUN-44 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบยกตัวส่วนล่างเดี่ยว
45.รหัส OUN-45 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องแบบนั่ง
46.รหัส OUN-46 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-ดันข้อ
47.รหัส OUN-47 อุปกรณ์บริหารขา-เข่า
48.รหัส OUN-48 อุปกรณ์คานเดินทรงตัว
49.รหัส OUN-49 อุปกรณ์คานเดินทรงตัวแบบซิกแซก
50.รหัส OUN-50 อุปกรณ์บาร์ยกตัว-ดึงตัว
51.รหัส OUN-51 อุปกรณ์ปีนกำแพง
52.รหัส OUN-52 อุปกรณ์ปีนกำแพง2
53.รหัส OUN-53 อุปกรณ์บาร์คู่1
54.รหัส OUN-54 อุปกรณ์บาร์คู่2
55.รหัส OUN-55 อุปกรณ์บาร์คู่ต่างระดับ
56.รหัส OUN-56 อุปกรณ์บาร์รวม
57.รหัส OUN-57 อุปกรณ์บาร์ไต่แนวดิ่ง
58.รหัส OUN-58 อุปกรณ์บาร์ห่วงโหน
59.รหัส OUN-59 อุปกรณ์ปีนบันไดโซ่
60.รหัส OUN-60 อุปกรณ์ปีนไต่รวม
61.รหัส OUN-61 อุปกรณ์โหนล้อหมุนต่างระดับ
62.รหัส OUN-62 อุปกรณ์บาร์ไต่
63.รหัส OUN-63 อุปกรณ์บาร์ไต่2
64.รหัส OUN-64 อุปกรณ์บาร์ไต่3
65.รหัส OUN-65 อุปกรณ์บาร์ไต่4
66.รหัส OUN-66 อุปกรณ์บาร์ไต่5(แบบโค้ง)
67.รหัส OUN-67 อุปกรณ์บาร์ไต่6(แบบโค้งตัวS)
68.รหัส OUN-68 อุปกรณ์ไต่ทรงตัว1
69.รหัส OUN-69 อุปกรณ์ไต่ทรงตัว2
70.รหัส OUN-70 อุปกรณ์บาร์ไต่โหนรวม
71.รหัส OUN-71 อุปกรณ์ม้านั่งดันข้อ
72.รหัส OUN-72 อุปกรณ์เดินทรงตัวซิกแซกทรงกลม
73.รหัส OUN-73 อุปกรณ์เดินทรงตัวซิกแซกแนวตรง
74.รหัส OUN-74 อุปกรณ์อุโมงค์ลอด
75.รหัส OUN-75 อุปกรณ์เดินทรงตัวสะพานโซ่
76.รหัส OUN-76 อุปกรณ์บริหารร่างกายแบบผสม4แบบ
77.รหัส OUN-77 อุปกรณ์บริหารร่างกายแบบผสม6ชุด
78.รหัส OUN-78 อุปกรณ์บริหารร่างกายแบบผสม6ชุด
79.รหัส OUN-79 อุปกรณ์บริหารร่างกายแบบผสม10ชุด
80.รหัส OUN-80 อุปกรณ์คานกระดกแบบยืน
81.รหัส OUN-81 ชิงช้านั่ง2แถวขากลม
82.รหัส OUN-82 ชิงช้านั่งคู่4เสา
83.รหัส OUN-83 ชิงช้าโซ่ขาโค้ง
84.รหัส OUN-84 ชิงช้า2ที่นั่งขาโค้ง
85.รหัส OUN-85 ปีนป่ายโค้งตัวM

01-3┃รุ่นพิเศษ03 แบบ2สถานี+ป้ายคู่มือ รหัส OUC

01-4┃รุ่นพิเศษ04 แบบ3สถานี+ป้ายคู่มือ รหัส OUB

1.รหัส OUB-01 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่3ด้าน
2.รหัส OUB-02 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ3ด้าน
3.รหัส OUB-03 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ3ด้าน
4.รหัส OUB-04 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัว3ด้าน
5.รหัส OUB-05 อุปกรณ์นวดหลัง3ด้าน
6.รหัส OUB-06 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน3ด้าน
7.รหัส OUB-07 อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง3ด้าน
8.รหัส OUB-08 อุปกรณ์มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่3ด้าน
9.รหัส OUB-09 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า3ด้าน
10.รหัส OUB-10 อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว3ด้าน
11.รหัส OUB-11 อุปกรณ์ซิทอัพ3ด้าน
12.รหัส OUB-12 อุปกรณ์บาร์โหนทรงตัว3ด้าน
13.รหัส OUB-13 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่3ด้าน(วงล้อคู่)
14.รหัส OUB-14 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่(วงล้อเดี่ยว)
15.รหัส OUB-15 อุปกรณ์บิดเอว3ด้าน
16.รหัส OUB-16 อุปกรณ์นวดหลังคลายกล้ามเนื้อ3ด้าน
17.รหัส OUB-17 อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก3ด้าน
18.รหัส OUB-18 อุปกรณ์เหยียดขา3ด้าน
19.รหัส OUB-19 อุปกรณ์นวดหลัง,ลูกตุ้มแกว่งตัว,บิดเอวและย่ำเท้า
20.รหัส OUB-20 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า,เอนปั่นจักรยาน,มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่
21.รหัส OUB-21 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ, เอนปั่นจักรยาน, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้า
22.รหัส OUB-22 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่,เดินอากาศเดี่ยว,เดินสลับแขนขาแนวราบ
23.รหัส OUB-23 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่,นวดหลัง,แกว่งสะโพก
24.รหัส OUB-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่,บิดเอวและย่ำเท้า,ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
25.รหัส OUB-25 อุปกรณ์เอนปั่น,เดินอากาศเดี่ยว2ชุด
26.รหัส OUB-26 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง,เดินอากาศเดี่ยว,เอนปั่นจักรยาน

01-5┃รุ่นมาตรฐาน รหัส SM

1.รหัส SM-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)
2.รหัส SM-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
3.รหัส SM-03 อุปกรณ์บริหารสโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับขา)
4.รหัส SM-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)
5.รหัส SM-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
6.รหัส SM-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบ-ดึงล้อยาง)
7.รหัส SM-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบ-ดึงยกตัว)
8.รหัส SM-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงตุ้มน้ำหนัก)
9.รหัส SM-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
10.รหัส SM-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
11.รหัส SM-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวเดี่ยว)
12.รหัส SM-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
13.รหัส SM-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า(แบบยกตุ้มน้ำหนัก)
14.รหัส SM-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเท้า)
15.รหัส SM-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)
16.รหัส SM-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง/แขน-หัวไหล่(แบบดึงยกตัว)
17.รหัส SM-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)
18.รหัส SM-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว)
19.รหัส SM-19 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)
20.รหัส SM-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)
21.รหัส SM-21 อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง(แบบถีบล้อยาง)
22.รหัส SM-22 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง(แบบดึง-งัดยกตุ้มน้ำหนัก)
23.รหัส SM-23 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่(แบบดึงยกตัว)
24.รหัส SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน(แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก)
25.รหัส SM-25 อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก
26.รหัส SM-26 อุปกรณ์ออกกำลังขา-หน้าท้อง(แบบสปริงถีบ)
27.รหัส SM-27 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน(แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)
28.รหัส SM-28 อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา(แบบยกลูกตุ้มน้ำหนักเท่าคู่)
29.รหัส SM-29 อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกำลังขา
30.รหัส SM-30 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่(แบบนั่งและยืน)
31.รหัส SM-31 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบนั่ง)
32.รหัส SM-32 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับคู่)
33.รหัส SM-33 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบสลับขา)
34.รหัส SM-34 อุปกรณ์ดันหลัง-นวดฝ่าเท้า
35.รหัส SM-35 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่)
36.รหัส SM-36 อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว
37.รหัส SM-37 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(แบบยืน)
38.รหัส SM-38 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบย่ำเท้า
39.รหัส SM-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
40.รหัส SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)
41.รหัส SM-41 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
42.รหัส SM-42 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดันสปริง)
43.รหัส SM-43 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ(แบบวงล้อคู่)
44.รหัส SM-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว
45.รหัส SM-45 อุปกรณ์นวดหลังและขา
46.รหัส SM-46 อุปกรณ์กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง
47.รหัส SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา

01-6┃รุ่นธรรมดา รหัส SS

1.รหัส SS-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)
2.รหัส SS-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
3.รหัส SS-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับขา)
4.รหัส SS-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)
5.รหัส SS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
6.รหัส SS-06 เครื่องบริหารข้อเข่าแบบโยก
7.รหัส SS-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบ-ดึงยกตัว)
8.รหัส SS-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงตุ้มน้ำหนัก)
9.รหัส SS-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
10.รหัส SS-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
11.รหัส SS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวเดี่ยว)
12.รหัส SS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
13.รหัส SS-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า(แบบยกตุ้มน้ำหนัก)
14.รหัส SS-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเท้า)
15.รหัส SS-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)
16.รหัส SS-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง/แขน-หัวไหล่(แบบดึงยกตัว)
17.รหัส SS-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)
18.รหัส SS-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว)
19.รหัส SS-19 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)
20.รหัส SS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)
21.รหัส SS-21 อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง(แบบถีบล้อยาง)
22.รหัส SS-22 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง(แบบดึง-งัดยกตุ้มน้ำหนัก)
23.รหัส SS-23 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่(แบบดึงยกตัว)
24.รหัส SS-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน(แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก)
25.รหัส SS-25 อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก
26.รหัส SS-26 อุปกรณ์ออกกำลังขา-หน้าท้อง(แบบสปริงถีบ)
27.รหัส SS-27 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน(แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)
28.รหัส SS-28 อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา(แบบยกลูกตุ้มน้ำหนักเท่าคู่)
29.รหัส SS-29 อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกำลังขา
30.รหัส SS-30 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่(แบบนั่งและยืน)
31.รหัส SS-31 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบนั่ง)
32.รหัส SS-32 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับคู่)
33.รหัส SS-33 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบสลับขา)
34.รหัส SS-34 อุปกรณ์ดันหลังลดหน้าท้อง
35.รหัส SS-35 อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพกแบบคู่
36.รหัส SS-36 อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว
37.รหัส SS-37 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(แบบยืน)
38.รหัส SS-38 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบย่ำเท้า
39.รหัส SS-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
40.รหัส SS-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)
41.รหัส SS-41 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)
42.รหัส SS-42 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่(แบบดันสปริง)
43.รหัส SS-43 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ(แบบวงล้อคู่)
44.รหัส SS-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว
45.รหัส SS-45 อุปกรณ์นวดหลังและขา
46.รหัส SS-46 อุปกรณ์กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง
47.รหัส SS-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา

02-0┃เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใหม่

02-1┃ รุ่นโซล่าเซลล์ รหัส SOLA

1. รหัส SOLA-01 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา จักรยานล้อเหล็กนั่งพิง
2. รหัส SOLA-02 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก
3. รหัส SOLA-03 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว
4. รหัส SOLA-04 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก แบบเดินอากาศ
5. รหัส SOLA-05 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่
6. รหัส SOLA-06 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา
7. รหัส SOLA-07 อุปกรณ์บิดเอว-นวดหลัง และขา
8. รหัส SOLA-08 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง
9. รหัส SOLA-09 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า
10. รหัส SOLA-10 อุปกรณ์โยก-วิ่งสลับเท้า
11. รหัส SOLA-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบแกว่งตัว
12. รหัส SOLA-12 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก แบบดึงยกตัว
13. รหัส SOLA-13 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า แบบสลับขา
14. รหัส SOLA-14 อุปกรณ์บริหารแขน-ข้อเข่า-ขา แบบย่ำเท้า
15. รหัส SOLA-15 อุปกรณ์นั่งโยก แบบขาถีบคู่

02-2┃ รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม รหัส PHUKET

1. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 1 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
2. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 2 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
3. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 3 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
4. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 4 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
5. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 5 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
6. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 6 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
7. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 7 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
8. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 8 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
9. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 9 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
10. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 10 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
11. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 11 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
12. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 12 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
13. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 13 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
14. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 14 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม
15. รหัส PHUKET สถานี ชุดที่ 15 รุ่นหลังคา 3 เหลี่ยม

02-3┃รุ่นไร้หลังคา แบบ3สถานี+ป้ายคู่มือ รหัส OUD

1.รหัส OUD-01 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ 3 ด้าน
2.รหัส OUD-02 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ 3 ด้าน
3.รหัส OUD-03 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ 3 ด้าน
4.รหัส OUD-04 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัว 3 ด้าน
5.รหัส OUD-05 อุปกรณ์นวดหลัง 3 ด้าน
6.รหัส OUD-06 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน 3 ด้าน
7.รหัส OUD-07 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 3 ด้าน
8.รหัส OUD-08 อุปกรณ์มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่ 3 ด้าน
9.รหัส OUD-09 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า 3 ด้าน
10.รหัส OUD-10 อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว 3 ด้าน
11.รหัส OUD-11 อุปกรณ์ซิทอัพ 3 ด้าน
12.รหัส OUD-12 อุปกรณ์บาร์โหนทรงตัว 3 ด้าน
13.รหัส OUD-13 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ 3 ด้าน (วงล้อคู่)
14.รหัส OUD-14 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ 3 ด้าน (วงล้อเดี่ยว)
15.รหัส OUD-15 อุปกรณ์บิดเอว 3 ด้าน
16.รหัส OUD-16 อุปกรณ์นวดหลังคลายกล้ามเนื้อ 3 ด้าน
17.รหัส OUD-17 อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก 3 ด้าน
18.รหัส OUD-18 อุปกรณ์เหยียดขา 3 ด้าน
19.รหัส OUD-19 อุปกรณ์นวดหลัง, แกว่างสะโพก, บิดเอวและย่ำเท้า
20.รหัส OUD-20 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า, เอนปั่นจักรยาน, มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่
21.รหัส OUD-21 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ, เอนปั่นจักรยาน, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
22.รหัส OUD-22 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, เดินอากาศเดี่ยว, เดินสลับแขนขาแนวราบ
23.รหัส OUD-23 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, นวดหลัง, แกว่งสะโพก
24.รหัส OUD-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, บิดเอวและเท้าย่ำเท้า, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
25.รหัส OUD-25 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน, เดินอากาศเดี่ยว 2 ชุด
26.รหัส OUB-26 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง, เดินอากาศเดี่ยว, เอนปั่นจักรยาน

02-4┃รุ่นหลังคาทรงกรวย แบบ3สถานี+ป้ายคู่มือ รหัส OUE

1.รหัส OUE-01 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ 3 ด้าน
2.รหัส OUE-02 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ 3 ด้าน
3.รหัส OUE-03 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ 3 ด้าน
4.รหัส OUE-04 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัว 3 ด้าน
5.รหัส OUE-05 อุปกรณ์นวดหลัง 3 ด้าน
6.รหัส OUE-06 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน 3 ด้าน
7.รหัส OUE-07 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 3 ด้าน
8.รหัส OUE-08 อุปกรณ์มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่ 3 ด้าน
9.รหัส OUE-09 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า 3 ด้าน
10.รหัส OUE-10 อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว 3 ด้าน
11.รหัส OUE-11 อุปกรณ์ซิทอัพ 3 ด้าน
12.รหัส OUE-12 อุปกรณ์บาร์โหนทรงตัว 3 ด้าน
13.รหัส OUE-13 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ 3 ด้าน (วงล้อคู่)
14.รหัส OUE-14 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ 3 ด้าน (วงล้อเดี่ยว)
15.รหัส OUE-15 อุปกรณ์บิดเอว 3 ด้าน
16.รหัส OUE-16 อุปกรณ์นวดหลังคลายกล้ามเนื้อ 3 ด้าน
17.รหัส OUE-17 อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก 3 ด้าน
18.รหัส OUE-18 อุปกรณ์เหยียดขา 3 ด้าน
19.รหัส OUE-19 อุปกรณ์นวดหลัง, แกว่างสะโพก, บิดเอวและย่ำเท้า
20.รหัส OUE-20 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า, เอนปั่นจักรยาน, มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่
21.รหัส OUE-21 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ, เอนปั่นจักรยาน, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
22.รหัส OUE-22 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, เดินอากาศเดี่ยว, เดินสลับแขนขาแนวราบ
23.รหัส OUE-23 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, นวดหลัง, แกว่งสะโพก
24.รหัส OUE-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, บิดเอวและเท้าย่ำเท้า, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
25.รหัส OUE-25 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน, เดินอากาศเดี่ยว 2 ชุด
26.รหัส OUE-26 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง, เดินอากาศเดี่ยว, เอนปั่นจักรยาน

03-0┃ชุดลานกีฬาสันนิบาต

03-1┃รหัส SML

1.รหัส SML-01 เครื่องวิ่งล้อถ่วง
2.รหัส SML-02 เครื่องบริหารเอว-สะโพก
3.รหัส SML-03 เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก
4.รหัส SML-04 เครื่องซิทอัพและนวดหลัง
5.รหัส SML-05 จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก
6.รหัส SML-06 เครื่องบริหารขา,น่อง,ข้อเข่าแบบสปริง
7.รหัส SML-07 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว-ขา-ลำตัว
8.รหัส SML-08 อุปกรณ์บาร์เดี่ยวและบาร์คู่
9.รหัส SML-09 กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง
10.รหัส SML-10 อุปกรณ์บาร์ห่วงโหน
11.รหัส SML-11 กระดานลื่นรอดอุโมงค์
12.รหัส SML-12 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น
13.รหัส SML-13 เรือบก
14.รหัส SML-14 ชิงช้าใหญ่พิเศษ (3 ที่นั่งแบบขา A)
15.รหัส SML-15 กระดานลื่นสองทาง
16.รหัส SML-16 ม้ากระดก
17.รหัส SML-17 ชิงช้าปีนป่าย

04-0┃เครื่องเล่นสนามเด็กแบบเหล็ก

04-1┃รหัส PG

1.รหัส PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม(ใหญ่)
2.รหัส PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม(ใหญ่)
3.รหัส PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม(เล็ก)
4.รหัส PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)
5.รหัส PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร
6.รหัส PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร
7.รหัส PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา
8.รหัส PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า
9.รหัส PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่
10.รหัส PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา
11.รหัส PG-011 ชิงช้าหันหน้าชนกัน
12.รหัส PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่
13.รหัส PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่
14.รหัส PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่
15.รหัส PG-015 โซ่แกว่ง 3 ที่
16.รหัส PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่
17.รหัส PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)
18.รหัส PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่
19.รหัส PG-019 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่
20.รหัส PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)
21.รหัส PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)
22.รหัส PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่
23.รหัส PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง
24.รหัส PG-024 แป้นบาส 3 ห่วง
25.รหัส PG-025 ชุดรวมแป้นบาส
26.รหัส PG-026 ชุดรวมรถไฟ
27.รหัส PG-027 ชุดรวมรถไฟเชือกถัก
28.รหัส PG-028 ชิงช้าตาชั่ง
29.รหัส PG-029 ชุดรวมเชือกถัก(เล็ก)
30.รหัส PG-030 ชุดรวมเชือกถัก(ใหญ่)
31.รหัส PG-031 บาร์ไต่ 3 อย่าง
32.รหัส PG-032 โดมเหลี่ยม(เล็ก)
33.รหัส PG-033 บาร์เหลี่ยม
34.รหัส PG-034 โดมกลม
35.รหัส PG-035 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น
36.รหัส PG-036 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น(อนุบาล)
37.รหัส PG-037 โดมลอด
38.รหัส PG-038 บาร์ไต่ 3 ทาง
39.รหัส PG-039 บาร์ไต่ 4 ทาง
40.รหัส PG-040 บาร์เชือก
41.รหัส PG-041 บาร์โค้ง
42.รหัส PG-042 ม้านั่งอยู่กับที่
43.รหัส PG-043 มิกกี้เม้าโยก 6 ที่
44.รหัส PG-044 เรือโคลงเคลง
45.รหัส PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่
46.รหัส PG-046 ถ้วยหมุน
47.รหัส PG-047 คอกหมุน
48.รหัส PG-048 ช้างหมุน 4 ที่
49.รหัส PG-049 กระดานหมุน 6 ที่
50.รหัส PG-050 ม้าหมุน 4 ที่
51.รหัส PG-051 ม้าหมุน 6 ที่
52.รหัส PG-052 ม้าหมุน 6 ที่(ไม่มีท้อง)
53.รหัส PG-053 กระโจมหมุน 8 เหลี่ยม
54.รหัส PG-054 ห่วงอวกาศ
55.รหัส PG-055 ลูกโลก(ใหญ่)
56.รหัส PG-056 ลูกโลก(เล็ก)
57.รหัส PG-057 จรวดกระดานลื่น
58.รหัส PG-058 คอปเตอร์
59.รหัส PG-059 คอปเตอร์กระดานลื่น
60.รหัส PG-060 บ้านกระดานลื่น
61.รหัส PG-061 กระดานลื่น(อนุบาล)
62.รหัส PG-062 กระดานลื่น(กลาง)
63.รหัส PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่)
64.รหัส PG-064 ถังลอดกระดานลื่น
65.รหัส PG-065 หมูหรรษา
66.รหัส PG-066 ถังลอดกระดานลื่น (มีที่พัก)
67.รหัส PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง
68.รหัส PG-068 ถังลอดคู่ ไต่ขึ้น-ลง
69.รหัส PG-069 ถังลอดเดี่ยว ไต่ขึ้น-ลง
70.รหัส PG-070 ยีราฟกระดานลื่น
71.รหัส PG-071 โดเรม่อนกระดานลื่น
72.รหัส PG-072 ม้าโยก
73.รหัส PG-073 เรือไวกิ้ง(ใหญ่)
74.รหัส PG-074 เรือไวกิ้ง(เล็ก)
75.รหัส PG-075 รถไฟโยก(ใหญ่)
76.รหัส PG-076 รถไฟโยก(เล็ก)
77.รหัส PG-077 จักรยาน 6 ที่
78.รหัส PG-078 จักรยาน 4 ที่
79.รหัส PG-079 จักรยาน 3 ที่
80.รหัส PG-080 จักรยาน 2 ที่
81.รหัส PG-081 คานกระดก 4 คาน
82.รหัส PG-082 คานกระดกรูปสัตว์ 3 คาน
83.รหัส PG-083 คานกระดก 1 คาน 4 ที่
84.รหัส PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่
85.รหัส PG-085 ชุดรวมเชือกถัก(อนุบาล)
86.รหัส PG-086 เครื่องบินหมุน
87.รหัส PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่(อนุบาล)
88.รหัส PG-088 คานกระดก 3 คาน
89.รหัส PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง
90.รหัส PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น
91.รหัส PG-091 ชุดรวมไฟฟ้า-ชิงช้านั่งคู่
92.รหัส PG-092 บาร์เชือกวงไต่
93.รหัส PG-093 ลูกโลกการ์ตูน
94.รหัส PG-094 หุ่นยนต์กระดานลื่น
95.รหัส PG-095 ถังลอดหน้าการ์ตูน
96.รหัส PG-096 แป้นบาส(ใหญ่)
97.รหัส PG-097 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่
98.รหัส PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง
99.รหัส PG-099 บาร์โค้งกระดานลื่น
100.รหัส PG-100 บาร์ไต่ห่วงโหน
101.รหัส PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน
102.รหัส PG-102 กระดานลื่น 2 ทาง
103.รหัส PG-103 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น
104.รหัส PG-104 ชิงช้าปีนป่ายม้าโยก
105.รหัส PG-105 รถยนต์ 4 ที่นั่ง(จัมโบ้)
106.รหัส PG-106 รถยนต์ 4 ที่นั่ง(จัมโบ้)
107.รหัส PG-107 จักยาน 4 ที่นั่ง(พิเศษ)
108.รหัส PG-108 จักยานบริหาร 3 ที่(ชนิดพิเศษ)
109.รหัส PG-109 จักรยานบริหาร 4 ที่(ชนิดพิเศษ)
110.รหัส PG-110 รถไฟสปริง
111.รหัส PG-111 เรือบกโยก 8 ที่นั่ง
112.รหัส PG-112 ถังลอดร่างการ์ตูน
113.รหัส PG-113 กระดานลื่นหน้าการ์ตูน
114.รหัส PG-114 รถไฟโยก 8 ที่นั่ง(ชนิดพิเศษ)
115.รหัส PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่
116.รหัส PG-116 รถยนต์สปริง
117.รหัส PG-117 ชุดรวมหนูน้อยอนุบาล
118.รหัส PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม
119.รหัส PG-119 ศาลาพักร่ม
120.รหัส PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม
121.รหัส PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม
122.รหัส PG-122 ปลาทองกระดานลื่น
123.รหัส PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม
124.รหัส PG-124 กระดานลื่น 2 ทาง
125.รหัส PG-125 โกล์หนู(มินิ)
126.รหัส PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง
127.รหัส PG-127 บาร์เดี่ยวบาร์คู่
128.รหัส PG-128 เครื่องบินหมุน 4 ที่นั่ง
129.รหัส PG-129 ม้าโยกอนุบาล 3 ที่นั่ง
130.รหัส PG-130 บาร์ไต่อุโมงค์ลอดกระดานลื่น
131.รหัส PG-131 ลูกโลกการ์ตูน
132.รหัส PG-132 กระดานลื่นอุโมงค์รูปยีราฟ 2 ทาง
133.รหัส PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ
134.รหัส PG-134 ปีนป่ายตัว M
135.รหัส PG-135 ไม้กระดก 4 ที่นั่ง
136.รหัส PG-136 ไม้กระดก 6 ที่นั่ง
137.รหัส PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง

05-0┃ชุดของเล่นเด็ก สพฐ.

05-1 ┃ชุด 8 ชิ้น

05-2 ┃ชุด 10 ชิ้น

05-3 ┃ชุด 12 ชิ้น

06-0┃เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ก

06-1┃รหัส KUD

1. รหัส KUD-01 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(จักรยานเอนปั่นคู่+ฝึกก้าวเดินคู่)
2. รหัส KUD-02 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่+นั่งยกน้ำหนักคู่)
3. รหัส KUD-03 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(ม้าโยกคู่+วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่)
4. รหัส KUD-04 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(บิดเอวคู่/คู่+อุปกรณ์สกีอากาศคู่/คู่)
5. รหัส KUD-05 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+ล้อหมุนเดี่ยว)
6. รหัส KUD-06 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+จักรยานเอนปั่นคู่)
7. รหัส KUD-07 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+ฝึกก้าวเดินคู่)
8. รหัส KUD-08 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+สกีอากาศคู่)
9. รหัส KUD-09 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+นั่งยกน้ำหนักคู่)
10. รหัส KUD-10 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+บิดเอวคู่/คู่)
11. รหัส KUD-11 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+สกีอากาศคู่/คู่)
12. รหัส KUD-12 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+ม้าโยกคู่)
13. รหัส KUD-13 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วงล้อหมุนคู่+วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่)
14. รหัส KUD-14 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่+ฝึกก้าวเดินคู่+ม้ากระดก6ที่นั่ง)
15. รหัส KUD-15 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(จักรยานเอนปั่นคู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
16. รหัส KUD-16 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(ฝึกก้าวเดินคู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
17. รหัส KUD-17 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(บิดเอวคู่/คู่+อุปกรณ์สกีอากาศคู่/คู่)
18. รหัส KUD-18 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
19. รหัส KUD-19 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(บิดเอวคู่/คู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
20. รหัส KUD-20 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่/คู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
21. รหัส KUD-21 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(ม้าโยกคู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
22. รหัส KUD-22 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่+ชิงช้า2ที่นั่ง)
23. รหัส KUD-23 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(จักรยานเอนปั่นคู่+บาร์ห่วงโหน)
24. รหัส KUD-24 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(ฝึกก้าวเดินคู่+บาร์ห่วงโหน)
25. รหัส KUD-25 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่+บาร์ห่วงโหน)
26. รหัส KUD-26 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(นั่งยกน้ำหนักคู่+บาร์ห่วงโหน)
27. รหัส KUD-27 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(บิดเอวคู่/คู่+บาร์ห่วงโหน)
28. รหัส KUD-28 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(สกีอากาศคู่/คู่+บาร์ห่วงโหน)
29. รหัส KUD-29 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(ม้าโยกคู่+บาร์ห่วงโหน)
30. รหัส KUD-30 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(วิ่งต่างระดับหัวไหล่คู่+บาร์ห่วงโหน)
31. รหัส KUD-31 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า 2 ที่นั่ง)
32. รหัส KUD-32 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน)
33. รหัส KUD-33 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า 2 ที่นั่ง+จักรยานเอนปั่นคู่)
34. รหัส KUD-34 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า 2 ที่นั่ง+ฝึกก้าวเดินคู่)
35.รหัส KUD-35 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า 2 ที่นั่ง+สกีอากาศคู่)
36.รหัส KUD-36 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า 2 ที่นั่ง+นั่งยกน้ำหนักคู่)
37.รหัส KUD-37 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า2ที่นั่ง+บิดเอวคู่/คู่)
38.รหัส KUD-38 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า2ที่นั่ง+สกีอากาศคู่/คู่)
39.รหัส KUD-39 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า2ที่นั่ง+ม้าโยกคู่)
40.รหัส KUD-40 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+ชิงช้า2ที่นั่ง+วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่)
41.รหัส KUD-41 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+จักยานเอนปั่นคู่)
42.รหัส KUD-42 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+ฝึกก้าวเดินคู่)
43.รหัส KUD-43 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+สกีอากาศคู่)
44.รหัส KUD-44 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+นั่งยกน้ำหนักคู่)
45.รหัส KUD-45 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+บิดเอวคู่/คู่)
46.รหัส KUD-46 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+สกีอากาศคู่/คู่)
47.รหัส KUD-47 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+ม้าโยกคู่)
48.รหัส KUD-48 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยเดี่ยว+บาร์ห่วงโหน+วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่)
49.รหัส KUD-49 อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็ก(หอคอยคู่)

06-2┃รหัส KDS

1.รหัส KDS-01 มือหมุนสลับข้าง
2.รหัส KDS-02 มือหมุน 2 ด้าน
3.รหัส KDS-03 จักรยานนั่งปั่นน้องหนู
4.รหัส KDS-04 จักรยานเอนปั่นน้องหนู
5.รหัส KDS-05 ม้าโยกน้องหนู
6.รหัส KDS-06 นั่งยกน้ำหนัก
7..รหัส KDS-07 แกว่งตัวบัดดี้
8.รหัส KDS-08 ฝึกเดินอากาศ
9.รหัส KDS-09 เดินอากาศมือโยก
10.รหัส KDS-10 มือโยกล้อถ่วง
11.รหัส KDS-11 เดินอากาศ มือโยกบัดดี้
12.รหัส KDS-12 ล้อคู่บัดดี้
13.รหัส KDS-13 ล้อเดี่ยวบัดดี้
14.รหัส KDS-14 นั่ง-ยืน บิดเอวบัดดี้
15.รหัส KDS-15 ดันขา บัดดี้
16.รหัส KDS-16 จานหมุน 360
17.รหัส KDS-17 คานกระดกบัดดี้
18.รหัส KDS-18 ถังกลิ้ง นั่ง-ยืน
19.รหัส KDS-19 ห่วงโหน ทวิส
20.รหัส KDS-20 แกว่งตัวหนูน้อย
21.รหัส KDS-21 แกว่งตัวบัดดี้
22.รหัส KDS-22 ทวิส 6 ที่
23.รหัส KDS-23 แขนโยกเยก
24.รหัส KDS-24 ไวกิ้งหนูน้อย
25.รหัส KDS-25 ขาดัน 2 เกลอ
26.รหัส KDS-26 ขาดัน 3 เกลอ
27.รหัส KDS-27 ขาดัน 4 เกลอ
28.รหัส KDS-28 รถไฟโยกมหาสนุก
29.รหัส KDS-29 เฮอริเคน 3 พี่น้อง
30.รหัส KDS-30 เฮอริเคน 4 พี่น้อง
31.รหัส KDS-31 เฮอริเคน 2 พี่น้อง
32.รหัส KDS-32 ถ้วยหมุนมหาสนุก
33.รหัส KDS-33 ชิงช้า-ปีนป่ายหนูน้อย
34.รหัส KDS-34 ปีนผาจำลอง
35.รหัส KDS-35 ปีนป่ายวงกลม
36.รหัส KDS-36 ปีนป่ายวงกลมโซ่
37.รหัส KDS-37 ไต่ซิกแซกวงกลม
38.รหัส KDS-38 ไต่ซิกแซกบาร์คู่
39.รหัส KDS-39 ปีนป่ายหนูน้อย
40.รหัส KDS-40 ปีนป่ายโค้งตัว U
41.รหัส KDS-41 ปีนป่ายโค้งตัว I
42.รหัส KDS-42 ปีนป่ายหน้าผาตัว U
43.รหัส KDS-43 ปีนป่าย 3 ทาง
44.รหัส KDS-44 ปีนป่ายผสม
45.รหัส KDS-45 ปีนป่าย-โหนตัว
46.รหัส KDS-46 ปีนป่ายโดมผสม
47.รหัส KDS-47 บันไดไต่ทรงตัว
48.รหัส KDS-48 คานไต่ทรงตัว

07-0┃เครื่องเล่นเด็กพลาสติกเพลย์กราวด์

07-1┃รหัส PS1 ขนาดเล็ก

1.รหัส PSS-01 แป้นบาสยอดพลัง
2.รหัส PSS-02 ปลาน้อยโยกเยก
3.รหัส PSS-03 หมาน้อยขับเคลื่อน
4.รหัส PSS-04 สไลด์เดอร์วอนเดอร์ฟลูหรรษา
5.รหัส PSS-05 อุโมงค์สไลด์เดอร์แสนสนุก
6.รหัส PSS-06 สไลด์เดอร์หมีน้อย
7.รหัส PSS-07 สไลด์เดอร์ช้างน้อย
8.รหัส PSS-08 หอคอยดูดาว
9.รหัส PSS-09 อุโมงค์หนอนน้อย
10.รหัส PSS-10 แป้นบาสเด็ก
11.รหัส PSS-11 ประตูฟุตบอลเด็ก
12.รหัส PSS-12 แป้นบาสคุณหนู
13.รหัส PSS-13 ชิงช้ายีราฟฝาแฝด
14.รหัส PSS-14 ยีราฟโยกเยก
15.รหัส PSS-15 ช้างโยกเยก
16.รหัส PSS-16 ม้าโยกเยก
17.รหัส PSS-17 ไก่โยกเยก
18.รหัส PSS-18 อุโมงค์สไลด์ชิงช้า
19.รหัส PSS-19 อุโมงค์กบ
20.รหัส PSS-20 ภูเขาปีนป่าย
21.รหัส PSS-21 อุโมงค์รถไฟ
22.รหัส PSS-22 อุโมงค์ผีเสื้อ
23.รหัส PSS-23 อุโมงค์เต่า
24.รหัส PSS-24 อุโมงค์ปลา
25.รหัส PSS-25 บ้านพลาสติกเก็บของใช้อเนกประสงค์
26.รหัส PSS-26 บ้านพลาสติกเก็บของใช้อเนกประสงค์
27.รหัส PSS-27 ของเล่นบ้านพลาสติกหรรษา
28.รหัส PSS-28 ชุดของเล่นพลาสติกสไลด์เดอร์+ปีนหน้าผา
29.รหัส PSS-29 เครื่องเล่นดินแดนความฝันคุณหนู
30.รหัส PSS-30 เครื่องเล่นดินแดนความฝันคุณหนู
31.รหัส PSS-31 โกฟุตบอลพลาสติก
32.รหัส PSS-32 บ้านพลาสติกสไลด์เดอร์สำหรับคุณหนู 01
33.รหัส PSS-33 บ้านพลาสติกสไลด์เดอร์สำหรับคุณหนู
34.รหัส PSS-34 รถพลาสติก ลายสุนัข
35.รหัส PSS-35 รถพลาสติก ลายการ์ตูน
36.รหัส PSS-36 สไลด์เดอร์-ชิงช้าสำหรับเด็ก
37.รหัส PSS-37 เครื่องเล่นพลาสติกสไลด์เดอร์+ห่วงบาส ลายกระต่ายหรรษา
38.รหัส PSS-38 เครื่องเล่นพลาสติกสไลด์เดอร์+ห่วงบาส ลายกระต่ายคู่
39.รหัส PSS-39 เครื่องเล่นพลาสติกสไลเดอร์ต้นไม้
40.รหัส PSS-40 เครื่องเล่นพลาสติกสไลเดอร์+ห่วงบาสสำหรับเด็ก
41.รหัส PSS-41 อุโมงค์ตัวหนอนหรรษา 02

07-2┃รหัส PS2 ขนาดกลาง

1.รหัส PSM-01 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอรืสุดหรรษา
2.รหัส PSM-02 ชุดสไลเดอร์บ้านเรือนไทยแสนสุขDLS-02501
3.รหัส PSM-03 ชุดสไลเดอร์บ้านเรือนไทยแสนสุขDLS-02502
4.รหัส PSM-04 ชุดสไลเดอร์บ้านเรือนแสนสุขDLS-02601
5.รหัส PSM-05 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอรืสุดหรรษาDLS-02602
6.รหัส PSM-06 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอร์สุดหรรษาDLS-03301
7.รหัส PSM-07 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอร์สุดหรรษาDLS-03302
8.รหัส PSM-08 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอร์สุดหรรษาDLS-03401
9.รหัส PSM-09 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีเขียวDLS-04201
10.รหัส PSM-10 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีฟ้าDLS-04401
11.รหัส PSM-11 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีเขียวDLS-04402
12.รหัส PSM-12 ชุดมหัศจรรย์ปราสาทอาหรับราตรีDLS-04902
13.รหัส PSM-13 ชุดมหัศจรรย์ปราสาทอาหรับราตรีDLS-05001
14.รหัส PSM-14 ชุดมหัศจรรย์ปราสาทอาหรับราตรีDLS-05002
15.รหัส PSM-15 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูร DLS-05101
16.รหัส PSM-16 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูรDLS-05201
17.รหัส PSM-17 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูรDLS-05602
18.รหัส PSM-18 ปราสาทสไลเดอร์สีครามDLS-05701
19.รหัส PSM-19 ปราสาทสไลเดอร์สีครามDLS-05702
20.รหัส PSM-20 ปราสาทสไลเดอร์สีครามDLS-05801
21.รหัส PSM-21 ปราสาทสไลเดอร์สีครามDLS-05802
22.รหัส PSM-22 ชุดผจญภัยดินแดนมหาสนุกกับผองเพื่อนDLS-06401
23.รหัส PSM-23 ชุดผจญภัยดินแดนมหาสนุกกับผองเพื่อนDLS-06701
24.รหัส PSM-24 ชุดผจญภัยดินแดนมหาสนุกกับผองเพื่อนDLS-06702
25.รหัส PSM-25 สไลเดอร์หมากับกระรอกน้อยผู้น่ารักDLS-07702
26.รหัส PSM-26 สไลเดอร์หมากับกระรอกน้อยผู้น่ารักDLS-07801
27.รหัส PSM-27 สไลเดอร์หมากับกระรอกน้อยผู้น่ารักDLS-07802
28.รหัส PSM-28 สไลเดอร์บ้านพักตากอากาศDLS-08102
29.รหัส PSM-29 สไลเดอร์บ้านพักตากอากาศDLS-08201
30.รหัส PSM-30 สไลเดอร์ซุ้มหอคอยดูดาวสีแดงDLS-08401
31.รหัส PSM-31 สไลเดอร์+ปีนป่ายซุ้มหอคอยดูดาวสีม่วงDLS-08402
32.รหัส PSM-32 สไลเดอร์ฮิปโปผู้ยิ่งใหญ่DLS-08501
33.รหัส PSM-33 หอคอยสไลเดอร์สีเหลืองDLS-08601
34.รหัส PSM-34 หอคอยสไลเดอร์สีฟ้าDLS-08602
35.รหัส PSM-35 ชุดมหัศจรรย์มันต์รักเจ้าชายกบDLS-10401
36.รหัส PSM-36 ชุดมหัศจรรย์มันต์รักเจ้าชายกบDLS-10402
37.รหัส PSM-37 ชุดมหัศจรรย์มันต์รักเจ้าชายกบ+บ้านเห็ดDLS-10501
38.รหัส PSM-38 สไลเดอร์บ้านกังหันลิงน้อยจั๊กๆDLS-10502
39.รหัส PSM-39 สไลเดอร์บ้านกังหันลิงน้อยจั๊กๆDLS-10602
40.รหัส PSM-40 ชุดมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบDLS-10701
41.รหัส PSM-41 ชุดมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบDLS-10702
42.รหัส PSM-42 สไลเดอร์บ้านเห็ดแสนสนุกDLS-10801
43.รหัส PSM-43 สไลเดอร์บ้านเห็ดแสนสนุกDLS-10901
44.รหัส PSM-44 สไลเดอร์บ้านกังหันลิงน้อยจั๊กๆคู่+ปีนป่ายDLS-11001
45. รหัส PSM-45 สไลเดอร์บ้านกังหันลิงน้อยจั๊กๆ+บ้านมนต์รักเจ้าชายกบDLS-11002

07-3┃รหัส PS3 ขนาดใหญ่

1.รหัส PSB-01 ชุดสไลเดอร์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งDLS-03302
2.รหัส PSB-02 ชุดสไลเดอร์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งDLS-00401
3.รหัส PSB-03 ชุดสไลเดอร์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งDLS-00501
4.รหัส PSB-04 ชุดปราสาทสไลเดอร์DLS-00701
5.รหัส PSB-05 ชุดปราสาทสไลเดอร์สายรุ้งDLS-00801
6.รหัส PSB-06 ชุดปราสาทสไลเดอร์3หลังDLS-00901
7.รหัส PSB-07 ชุดอาณาจัรหนูน้อยแฮมเตอร์DLS-01001
8.รหัส PSB-08 ชุดอาณาจักรหนูน้อยแฮมเตอร์DLS-01002
9.รหัส PSB-09 ชุดสไลเดอร์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งDLS-01101
10.รหัส PSB-10 ชุดอาณาจักรหนูน้อยแฮมเตอร์DLS-01201
11.รหัส PSB-11 ชุดสไลเดอร์บ้านต้นไม้ผู้ยิ่้งใหญ่DLS-01301
12.รหัส PSB-12 ชุดสไลเดอร์บ้านต้นไม้ผู้ยิ่้งใหญ่DLS-02001
13.รหัส PSB-13 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีเขียวDLS-04301
14.รหัส PSB-14 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีฟ้าDLS-04101
15.รหัส PSB-15 ชุดผจญภัยวังสุลต่านสีเทาDLS-03801
16.รหัส PSB-16 ชุดหอคอยหิมะสไลเดอร์สุดหรรษาDLS-02701
17.รหัส PSB-17 ชุดสไลเดอร์บ้านต้นไม้ผู้ยิ่งใหญ่DLS-01301
18.รหัส PSB-18 ชุดสไลเดอร์บ้านเรือนไทยDLS-02301
19.รหัส PSB-19 ชุดสไลเดอร์บ้านเรือนไทยDLS-02401
20.รหัส PSB-20 ชุดมหัศจรรย์ปราสาทอาหรับราตรีDLS-04701
21.รหัส PSB-21 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูรDLS-04702
22.รหัส PSB-22 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูร รหัสDLS-04801
23.รหัส PSB-23 ชุดปราสาทโฉมงามกับเจ้าชายอสูร รหัสDLS-06101
24.รหัส PSB-24 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-06901
25.รหัส PSB-25 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07001
26.รหัส PSB-26 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07101
27.รหัส PSB-27 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07202
28.รหัส PSB-28 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07301
29.รหัส PSB-29 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07401
30.รหัส PSB-30 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07402
31.รหัส PSB-31 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07501
32.รหัส PSB-32 สไลเดอร์ก๊วนสัตว์น้อยผู้น่ารักDLS-07601
33.รหัส PSB-33 สไลเดอร์หมากับกระรอกน้อยผู้น่ารักDLS-07701
34.รหัส PSB-34 สไลเดอร์หอคอยดูดาว+บ้านพักตากอากาศDLS-07901
35.รหัส PSB-35 สไลเดอร์บ้านพักตากอากาศDLS-08002
36.รหัส PSB-36 สไลเดอร์บ้านพักตากอากาศDLS-08101
37.รหัส PSB-37 สไลเดอร์บ้านพักตากอากาศDLS-08202
38.รหัส PSB-38 สไลเดอร์บ้าน+หอคอยดูดาวDLS-08301
39.รหัส PSB-39 สไลเดอร์ซุ้มหอคอยดูดาวสีเหลืองDLS-08302
40.รหัส PSB-40 สไลเดอร์ซุ้มหอคอยดูดาวสีฟ้าDLS-08502
41.รหัส PSB-41 สไลเดอร์ซุ้มหอคอยดูดาวสีเทาDLS-08603
42.รหัส PSB-42 ชุดมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบDLS-10301
43.รหัส PSB-43 ชุดมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบDLS-10302
44.รหัส PSB-44 ชุดมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบ+บ้านเห็ดคู่ DLS-10601
45.รหัส PSB-45 สไลเดอร์บ้านกังหันลิงน้อยจั๊กๆ+บ้านมนต์รักเจ้าชายกบDLS-10902

07-4┃รหัส PS4 แบบอื่นๆ

1.รหัส PSK-01 รหัส12149A
2.รหัส PSK-02 รหัส12149B
3.รหัส PSK-03 รหัส12149C
4.รหัส PSK-04 รหัส12149D
5.รหัส PSK-05 รหัส12149E
6.รหัส PSK-06 รหัส12149F
7.รหัส PSK-07 รหัส12149G
8.รหัส PSK-08 รหัส12149H
9.รหัส PSK-09 รหัส12149I
10.รหัส PSK-10 รหัส12149J
11.รหัส PSK-11 รหัส12149K
12.รหัส PSK-12 รหัส12149L
13.รหัส PSK-13 รหัส12150A
14.รหัสPSK-14 รหัส12150B
15.รหัสPSK-15 รหัส12150C
16.รหัสPSK-16 รหัส12150D
17.รหัสPSK-17 รหัส12150E
18.รหัสPSK-18 รหัส12150F
19.รหัสPSK-19 รหัส12150G
20.รหัสPSK-20 รหัส12150H
21.รหัสPSK-21รหัส12150I
22.รหัสPSK-22รหัส12150J
23.รหัสPSK-23รหัส12150K
24.รหัสPSK-24รหัส12150L
25.รหัสPSK-25รหัส12151A
26.รหัสPSK-26รหัส12151B
27.รหัสPSK-27รหัส12151C
28.รหัสPSK-28รหัส12151D
29.รหัสPSK-29รหัส12151E
30.รหัสPSK-30รหัส12151F
31.รหัสPSK-31รหัส12151G
32.รหัสPSK-32รหัส12151H
33.รหัสPSK-33รหัส12151I
34.รหัสPSK-34รหัส12151J
35.รหัสPSK-35รหัส12151K
36.รหัสPSK-36รหัส12151L
37.รหัสPSK-37รหัส12151M
38.รหัสPSK-38รหัส12151N
39.รหัสPSK-39รหัส12151O
40.รหัสPSK-40รหัส12151P
41.รหัสPSK-41รหัส12151A
42.รหัสPSK-42รหัส12152B
43.รหัสPSK-43รหัส12152C
44.รหัสPSK-44รหัส12152D
45.รหัสPSK-45รหัส12152E
46.รหัสPSK-46รหัส12152F
47.รหัสPSK-47รหัส12152G
48.รหัสPSK-48รหัส12152H
49.รหัสPSK-49รหัส12152I
50.รหัสPSK-50รหัส12152J
51.รหัสPSK-51รหัส12152K
52.รหัสPSK-52รหัส12152L
53.รหัสPSK-53รหัส12152A
54.รหัสPSK-54รหัส12153B
55.รหัสPSK-55รหัส12153C
56.รหัสPSK-56รหัส12153D
57.รหัสPSK-57รหัส12153E
58.รหัสPSK-58รหัส12153F
59.รหัสPSK-59รหัส12153G
60.รหัสPSK-60รหัส12153H
61.รหัสPSK-61รหัส12153I
62.รหัสPSK-62รหัส12153J
63.รหัสPSK-63รหัส12153K
64.รหัสPSK-64รหัส12153L
65.รหัสPSK-65รหัส12154A
66.รหัสPSK-66รหัส12154B
67.รหัสPSK-67รหัส12154C
68.รหัสPSK-68รหัส12154D
69.รหัสPSK-69รหัส12154E
70.รหัสPSK-70รหัส12154F
71.รหัสPSK-71รหัส12154G
72.รหัสPSK-72รหัส12154H
73.รหัสPSK-73รหัส12154I
74.รหัสPSK-74รหัส12154J
75.รหัสPSK-75รหัส2155A_82
76.รหัสPSK-76รหัส2155ฺB_82
77.รหัสPSK-77รหัส2155C_82
78.รหัสPSK-78รหัส2155D_82
79.รหัสPSK-79รหัส2155E_82
80.รหัสPSK-80รหัสR1236-2_22
81.รหัสPSK-81รหัสR1236-3_22
82.รหัสPSK-82รหัสR1236-4_22
83.รหัสPSK-83รหัสR1236-6_22
84.รหัสPSK-84รหัสR1236-7_22
85.รหัสPSK-85รหัส06R1236-8_22
86.รหัสPSK-86รหัส07R1236-9_22
87.รหัสPSK-87รหัสR1236-10_22
88.รหัสPSK-88รหัสR1236-11_22
89.รหัสPSK-89รหัสR1236-12_22
90.รหัสPSK-90รหัสR1236-13_22
91.รหัสPSK-91รหัสR1237-8_22
92.รหัสPSK-92รหัสR1238-2_23
93.รหัสPSK-93รหัสR1238-3_23
94.รหัสPSK-94รหัสR1238-4_23
95.รหัสPSK-95รหัสR1238-5_23
96.รหัสPSK-96รหัสR1238-6_23
97.รหัสPSK-97รหัสR1238-7_23
98.รหัสPSK-98รหัสR1238-8_23
99.รหัสPSK-99รหัสR1239-1_24
100.รหัสPSK-100รหัสR1239-2_24
101.รหัสPSK-101รหัสR1239-4_24
102.รหัสPSK-102รหัสR1239-6_24
103.รหัสPSK-103รหัสR1240-7_24
104.รหัสPSK-104รหัสR1240-9_24
105.รหัสPSK-105รหัสR1240-10_24
106.รหัสPSK-106รหัสR1240-11_24
107.รหัสPSK-107รหัสR1240-12_24
108.รหัสPSK-108รหัสR1240-13_24
109.รหัสPSK-109รหัสR1241-2_25
110.รหัสPSK-110รหัสR1241-10_25
111.รหัสPSK-111รหัสS1256-11_32
112.รหัสPSK-112รหัสS1256-13_32
113.รหัสPSK-113รหัสS1256-5_32
114.รหัสPSK-114รหัสTQ-RT-002
115.รหัสPSK-115รหัสTQ-RT-004

09-0┃ยางพาราปูพื้น

09-1┃รหัส RB

เรามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตัวจริง ...,มาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานของเราได้ทุกวัน สอบถามเส้นทาง โทร 089-180-8328 Line : fse-fitnessness-shop ยกเลิก